آخرین اخبار مدارس


3 دیدبستان دخترانه سما

29 آذردبستان دخترانه سما

29 آذر دبستان پسرانه سما

15 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 آذر دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ساينا صفري

1389/03/26

دبستان پسرانه سما

بابك عباسي

1391/03/31

دبستان دخترانه سما

حنانه سليماني

1389/03/26

دبستان پسرانه سما

عرشيا نوري

1388/03/30

دبستان پسرانه سما

هادي عارف فر

1389/03/31

دبستان دخترانه سما

محيا قاضي نژاد

1389/03/31

دبستان پسرانه سما

طاها راهي

1390/03/30

دبستان پسرانه سما

محمد صادقي

1388/03/23

دبستان پسرانه سما

امير جعفرپور

1386/03/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زينب نجاتي

1382/03/27

دبستان پسرانه سما

رضا عمران پور

1390/03/30

دبستان پسرانه سما

حسين اميري

1390/03/27

دبستان پسرانه سما

محمدامين سبزعلي

1389/03/23

دبستان پسرانه سما

مهيار جمشيدي

1387/03/26