آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

متين فولادمند

1387/12/05

دبستان دخترانه سما

پانيذ زماني

1388/12/03

دبستان دخترانه سما

ساره زماني

1388/12/06

دبستان پسرانه سما

اميرعلي كرمي

1388/12/03

دبستان پسرانه سما

محمدحسين يباريان شاهيني

1388/12/01

دبستان پسرانه سما

ميلاد علوي موردراز

1386/12/02

دبستان دخترانه سما

پرستو اسدي كيا

1387/12/04

دبستان پسرانه سما

عرفان عباسي

1386/12/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانيه السادات ترحمي

1379/12/01

دبستان پسرانه سما

پرهام فتاح پور

1386/12/05