آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

فاطمه اصلاني فرد

1390/09/27

دبستان پسرانه سما

اميرهمايون زاهدي

1384/09/30

دبستان دخترانه سما

فرانك مراديان

1387/09/29

دبستان پسرانه سما

اميرحسين وفائي

1389/09/28

دبستان پسرانه سما

ريحانه گردابي نصرآبادسفلي

1390/09/23

دبستان پسرانه سما

آرين علي زاده ارخلو

1389/09/30

دبستان پسرانه سما

حسين بهراد

1390/09/29

دبستان دخترانه سما

فاطمه فلاحي اصل

1389/09/27

دبستان پسرانه سما

آيدين شرافتي

1385/09/29

دبستان پسرانه سما

اميرحسين مظفري نارگ موسي

1388/09/27

دبستان پسرانه سما

صادق كريمي موگرم

1388/09/23

دبستان دخترانه سما

آيدا زماني چهارراه گشين

1389/09/29

دبستان پسرانه سما

اميرحسين تنها

1387/09/25

دبستان دخترانه سما

فرناز مظاهري

1385/09/29

دبستان پسرانه سما

علي مرزبان چهارراه گشين

1387/09/24

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل كيامرثي

1390/09/28

دبستان پسرانه سما

آيلار بهبودي يادكوري

1390/09/24

دبستان پسرانه سما

پانيذ حسيني

1390/09/29